Zorgen over ontoereikende kennis handhygiëneregels verpleegkundigen

Zorgen over ontoereikende kennis handhygiëneregels verpleegkundigen

Helft zorgverleners niet volledig bekend met handhygiëneprotocollen

Donderdag 3 december 2015 — Uit een recent onderzoek* van het WIV blijkt dat 7% van de patiënten een infectie oploopt die ontstaat tijdens een verblijf of behandeling in een zorginstelling. Tork onderzocht in welke mate verpleegkundigen in Belgische en Nederlandse zorginstellingen de handhygiëneprotocollen volgen. Uit het onderzoek blijkt dat men onvoldoende op de hoogte is over de exacte regels voor het toepassen van handhygiëne. Vooral de ontoereikende kennis over welk product te gebruiken in welke situatie baart de respondenten zorgen.

Verantwoordelijkheid hoofdverpleger
Zorginstellingen zoals woonzorgcentra zijn vaak op zichzelf aangewezen om bewustzijn rondom handhygiëne te creëren en te onderhouden. Uit diepte-interviews met zorginstellingen blijkt dat de eindverantwoordelijkheid voor handhygiëne in de meeste gevallen bij de hoofdverpleger ligt, die al een heel uitgebreid takenpakket heeft. Daardoor komt de voortdurende bewustmaking over een goede handhygiëne in het gedrang. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan dat het voor medewerkers niet altijd duidelijk is welke producten ze in welke situatie moeten gebruiken.

Renée Remijnse, marketing manager bij Tork: “Uit het recente rapport van het WIV blijkt dat er een verbetering zichtbaar is op vlak van de naleving van de handhygiëneprotocollen. Maar we moeten waakzaam blijven: bij verzorgende handelingen is er namelijk sprake van een groot besmettingsgevaar. Dat geldt niet enkel in ziekenhuizen, maar ook in woonzorgcentra en andere zorginstellingen. Uit onze interviews blijkt ook dat er onduidelijkheid heerst over welke producten wanneer te gebruiken. Wat te doen na toiletbezoek, na het wassen van een patiënt, voor of na een bezoek aan een patiënt? Er wordt bijvoorbeeld veel handalcohol gebruikt, terwijl het beter is om in sommige situaties de handen te wassen. Continue training van de medewerkers, heldere productinstructies en vlotte toegang tot water, zeep- en/of alcoholgeldispensers en papieren droogdoekjes zijn dus essentieel voor infectiepreventie.”

Zorgen over handhygiëne
Verschillende studies tonen aan dat besmettelijke ziekten vooral via de handen worden overgebracht. Zorgverleners maken zich vooral zorgen over hun patiënten, maar ook over hun eigen gezondheid en hun kennisniveau. Vooral de situatie voor de thuisverpleging is verontrustend volgens Remijnse. “Verpleegkundigen zijn afhankelijk van wat er bij de cliënt thuis voorhanden is. In de thuiszorg is het soms lastig om cliënten ertoe aan te zetten papieren handdoekjes en zeep- en/of alcoholgeldispensers te voorzien. Handflacons met desinfecterende gel kunnen dan een oplossing zijn. Maar zelfs dan is het noodzakelijk dat de handen op een correcte manier gereinigd worden.” Daarom stelt Tork gratis instructieposters en -leaflets samen, die informatie geven over hoe je je handen wast en die handhygiëne onder de aandacht brengen van medewerkers.

Infectiepreventie door proactieve aanpak
Het inperken van bacterieel besmettingsgevaar is essentieel. Ook Marijke Sparnaaij, expert gezondheidszorg wijst op het belang van handhygiëne. “Woonzorgcentra en verpleeghuizen vormen vaak een broedplaats voor resistente micro-organismen. Daarom mag de rol van infectiepreventie in deze instellingen niet onderschat worden. Handhygiëne is er de belangrijkste maatregel om de verspreiding van die micro-organismen tegen te gaan.” Uit eerder onderzoek van SCA en het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, waarbij 16 ziekenhuizen op lange termijn zijn onderzocht, blijkt dat een proactieve aanpak de handhygiëne met maar liefst 40% verbetert en bijgevolg een daling in ziekenhuisinfecties laat zien. Het gunstiger plaatsen van alcoholgeldispensers en het gebruik van dispensers met datafeedback droegen bij aan verbeteringen op lange termijn.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door Annalise Market Intelligence in opdracht van Tork. Een survey onder 165 zorgverleners uit verpleeg- of verzorgingshuizen, ziekenhuizen, uit de thuiszorg of uit een ander type zorginstelling werden ondervraagd over hun houding en gedrag omtrent handhygiëne. Aanvullend werden leidinggevenden uit zorginstellingen ondervraagd over processen en regelgeving binnen hun zorginstelling.

*  https://www.wiv-isp.be/News/Pages/Strijdtegennosocomialeinfectiesontdekdescorevanelkziekenhuis.aspx

*  In november maakte het Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid de resultaten van het onderzoek naar hygiëne in Belgische ziekenhuizen bekend. Daaruit blijkt dat het totaal aantal besmettingen met de ziekenhuisbacterie de laatste jaren is afgenomen. Toch wijst ook het WIV op maatregelen op vlak van hygiëne die het aantal infecties kunnen terugdringen.

 

Over Tork®
Het merk Tork omvat een volledig assortiment producten en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging voor de horecasector, de gezondheidssector en ook voor voedingsindustrie, kantoren, scholen en de industriële sector. Tot de producten behoren dispensers, papieren handdoeken, toiletpapier, zeep, servetten, industriële poetsrollen en keukenpapier. Door ervaring op het gebied van hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork marktleider in Europa geworden. Tork is een wereldwijd merk van SCA en een betrokken partner voor klanten in meer dan 80 landen. Het actuele nieuws en de innovaties van Tork vindt u onder www.tork.be

Over SCA
SCA is een toonaangevend, wereldwijd hygiëne- en bosproducten bedrijf. De Groep ontwikkelt en produceert duurzame personal care-, tissue- en bosproducten. Verkoop vindt plaats in ongeveer 100 landen via een aantal sterke merken, waaronder wereldwijd TENA en Tork en regionaal Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda. Als Europa’s grootste particuliere boseigenaar, legt SCA een bijzondere nadruk op duurzaam bosbeheer. De Groep heeft rond de 44.000 medewerkers en de verkoop in 2014 bedroeg 11,4 miljard EURO. SCA is gesticht in 1929, heeft zijn hoofdkwartier in Stockholm, Zweden en is genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm. Voor meer informatie, bezoek www.sca.com.

 

Voor verdere vragen, interviewverzoeken en/of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Outsource Communications                                                                 
C : Katleen Peeters                                                                    
T : +32 (0)2 451 00 06                                                                
E : tork@outsource.be                                                         

SCA / Tork
C : Renée Remijnse
T : +31 (0)30 698 46 43
E : renee.remijnse@sca.com

SCA/Tork
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AR Zeist
Tel.: +31 (0)30 698 46 66
Fax.: 00800 95 74 25 40
www.sca.com