Professioneel leren: Gen Y zorgt voor trendbreuk op de werkvloer

Professioneel leren: Gen Y zorgt voor trendbreuk op de werkvloer

Learning Indicator brengt toekomst professioneel leren in kaart

Donderdag 10 december 2015 — De Belgische professional blijft gehecht aan het klaslokaal: drie op de vier geven de voorkeur aan deze vorm van leren. Maar een kentering lijkt nabij. Gen Y zet namelijk niet de klassikale opleidingen op één, maar leert liever van collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van Kluwer Opleidingen.

Met de enquête die werd uitgevoerd door iVOX in september 2015, brengt Kluwer Opleidingen, onderdeel van Wolters Kluwer, voor de zesde keer op rij in kaart hoe de Belgische professional bijblijft en dat in de toekomst gaat doen. Er namen 2.540 professionals deel aan het onderzoek, onder wie 533 managers, 842 HR-verantwoordelijken en 1.165 medewerkers.

Leren anno 2015: Gen Y zorgt voor kentering
Net als de voorbije jaren, zit de Belgische professional graag in de klas: voor 73% blijft het de favoriete manier om opleiding te volgen. Toch lijkt er stilaan verandering te komen in die alleenheerschappij van het klaslokaal.

Gen Y, de generatie professionals onder de 30, palmt steeds meer plaatsen op de arbeidsmarkt in. En hoewel ook zij graag klassikale opleidingen volgen (68%), geven ze duidelijk de voorkeur aan leren van collega’s (74%). Ook leren van anderen via social media of leren in een virtuele omgeving scoort bij hen beduidend hoger dan bij hun oudere collega’s. Bijblijven via boeken, tijdschriften of andere vakliteratuur is dan weer veel populairder bij 50-plussers.

Op het vlak van toekomstplannen zijn alle bevraagde medewerkers het er min of meer over eens dat er moet ingezet worden op klassikale opleidingen (46%), leren van collega’s (43%) en individuele coaching (42%). HR en managers schatten de situatie ietwat anders in: 66% zal vooral blijven inzetten op klassikaal leren, hoewel slechts 46% van mening is dat klassikale opleidingen het meeste leereffect hebben.

Ambitie in overvloed: opleiding leidinggeven hoog op verlanglijstje Gen Y
De Belgische professional schaafde het afgelopen jaar vooral zijn beroepseigen kennis bij en zijn algemene persoonlijke vaardigheden. Meer dan de andere leeftijdscategorieën, is Gen Y van plan om zijn leidinggevende en people management skills aan te scherpen. 58% van hen geeft dan ook aan dat ze vooral leren om te kunnen doorgroeien in de organisatie, tegenover 41% van het totaal aantal respondenten. Ook project management en business management staan bij hen hoger op het verlanglijstje dan bij hun collega’s.

Om bij te blijven, gebruiken steeds meer professionals hun tablet en smartphone: in 2014 gebruikte respectievelijk 22% en 12% ze, nu is dat al 27% en 16% (of zelfs 24% bij Gen Y).

“We stellen jaar na jaar vast dat de Belgische professional graag in de klas blijft zitten. Gen Y krijgt echter een steeds luidere stem op de werkvloer, en dat zien we duidelijk in de resultaten van ons onderzoek. Zij zien hun collega’s als een bron van informatie, die ze graag benutten. HR moet inspelen op deze situatie”, zegt Miek Wouters, Learning Consultant bij Kluwer Opleidingen. “Dezelfde inhoud zou op verschillende manieren toegankelijk moeten zijn. En ook binnen het klassikale leren is een mix van leervormen cruciaal om iedereen mee te krijgen.”