Onderzoek Wolters Kluwer: Advocaat ziet technologie niet als bedreiging

Onderzoek Wolters Kluwer: Advocaat ziet technologie niet als bedreiging

Dinsdag 6 maart 2018

  • Meerderheid advocaten enthousiast over nieuwe technologieën en digitale innovaties, maar botst op praktische bezwaren
  • Legal Insights software koppelt expertise advocaten aan AI en voorspelt slaagkansen dossiers
74 procent van de advocaten vindt artificiële intelligentie en technologie een zegen bij het uitoefenen van hun beroep. Toch worden digitale innovaties nog niet breed ingezet in advocatenkantoren. Voornaamste reden: het ontbreken van een toegankelijk aanbod. Om advocaten eenvoudiger toegang te geven tot de voordelen van big data en artificiële intelligentie in hun dagelijkse job, brengt Wolters Kluwer Belgium Legal Insights op de markt. De software matcht de expertise van de advocaat met betrouwbare intelligentie uit duizenden arresten en vonnissen, met meer onderbouwde en preciezere adviezen en conclusies als resultaat.

Nieuwe manier van juridisch redeneren
Legal Insights heeft niet de ambitie om de rol van de advocaat over te nemen, maar zet in op het eenvoudiger en sneller ontsluiten van de juiste argumenten voor zijn/haar case. In de module voor ontslagrecht zijn bijvoorbeeld meer dan 8.000 vonnissen en arresten verzameld.

Gebruikers hebben op die manier niet enkel toegang tot een enorme hoeveelheid (onuitgegeven) rechtspraak, maar kunnen door middel van AI en natural language processing-technieken ook gelijkaardige cases distilleren en zelfs de slaagkansen van hun dossier berekenen. De software richt zich op zowel generalisten als specialisten. Daar waar vandaag meer generalisten (42%) dan specialisten (28%) aangeven digitale innovaties te gebruiken, is Legal Insights voor beide groepen makkelijk inzetbaar.

“Er beweegt de laatste jaren erg veel in de advocatuur, en klanten worden steeds veeleisender. Dat heeft tot gevolg dat advocaten enerzijds efficiënter moeten gaan werken, anderzijds moeten ze hun waarde verhogen. Legal Insights wil daaraan tegemoet komen. Dankzij de hoeveelheid aan informatie en de intuïtieve manier om pertinente input naar boven te halen, kunnen advocaten zich concentreren op wat de klant van hen verlangt: strategie en dienstverlening”, zegt Paul De Ridder, Managing Director van Wolters Kluwer Legal & Regulatory in België.   

Advocaat kan niet vervangen worden door robot
Om in kaart te brengen hoe advocaten tegenover het praktische gebruik van nieuwe technologieën staan, bevroeg onderzoeksbureau iVOX voor Wolters Kluwer Belgium 200 advocaten. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de advocaten artificiële intelligentie en nieuwe technologieën als een zegen zien voor hun beroep. Een op de drie is er vandaag al concreet mee aan de slag.

De overgrote meerderheid van de respondenten denkt AI voornamelijk te gaan gebruiken voor juridische opzoekingen. Worden ook genoemd als taken voor AI: documenten digitaliseren, contracten opstellen, compliance en conclusies schrijven. De rol van de advocaat volledig laten overnemen door AI of een robot lijkt een illusie: slechts 7 procent gaat ervan uit dat dat zal gebeuren. Of het nog verantwoord is om een hoog uurloon te vragen voor taken die ook door een computer uitgevoerd kunnen worden, is voer voor discussie: 36 procent ziet er geen graten in. Voornamelijk generalisten zijn die mening toegedaan (51%). Slechts 28 procent van de specialisten vindt dat dit nog verantwoord is.

Dat de advocatuur vooral veel voordeel kan halen uit ontwikkelingen zoals AI, beamen ook de Balie van Bergen en de Balie van Gent. De Balies werkten mee aan de ontwikkeling van Legal Insights, testten de nieuwe software uitgebreid uit en voorzagen de ontwikkelaars van feedback uit de praktijk.

“Met ons Barreau 3.0-project willen we van de Balie van Bergen een future proof balie maken, die de nieuwste technologie inzet. We willen onze advocaten de juiste tools aanreiken, die hen helpen om zo efficiënt mogelijk te werken. Om die reden hebben we de voorbije tijd nauw samengewerkt met Wolters Kluwer: hun Legal Insights software verlicht tijdrovende taken zoals juridische research, waardoor de advocaat zich kan concentreren op het uitwerken van zijn strategie, maar ook meer aandacht kan besteden aan zijn relatie met de klant”, zegt Olivier Haenecour, ex-stafhouder van de Balie van Bergen.

De eerste module van Legal Insights is vanaf vandaag beschikbaar voor alle advocaten. Meer informatie is hier te vinden.

Katleen Peeters Outsource Communications