Nieuwe HR-speler Activar helpt Belgisch ziekteverzuim reduceren

Nieuwe HR-speler Activar helpt Belgisch ziekteverzuim reduceren

Hoog absenteïsme en wet rond re-integratie creëren nieuwe behoeften bij Belgische bedrijven

Antwerpen – België telt vandaag meer dan 400.000 langdurig zieken, een hoger aantal dan ooit. Activar, nieuwe HR-speler en specialist in verzuimbegeleiding en re-integratie, wil daar verandering in brengen. Als essentiële schakel tussen werknemers en werkgevers biedt de nieuwe onderneming praktische oplossingen aan om het ziekteverzuim in Belgische bedrijven te verlagen. Diane De Winter, HR-expert met meer dan 25 jaar ervaring op de teller, leidt Activar en kon onder andere ziekenfonds Partena al overtuigen van de meerwaarde van het bedrijf.

2,6% van de totale Belgische loonkost gaat naar ziekteverzuim en ons land telt meer langdurig zieken dan ooit tevoren. Bedrijven zijn bovendien verplicht om voor langdurig zieken een re-integratietraject op te starten, waardoor ook het aantal ontslagen wegens medische redenen stijgt. Op die problematiek wil Activar een antwoord bieden. Het bedrijf begeleidt Belgische bedrijven bij het reduceren van het ziekteverzuim, het correct opstellen van een re-integratieplan en zorgt mee voor een vlotte terugkeer naar de werkplek.

Schakel tussen werknemer en werkgever

De doelstelling van Activar is om voor zowel de werkgever als de werknemer absenteïsme op een duurzame manier te reduceren, en om de schakel tussen beide partijen te vormen.

Naar werkgevers toe neemt Activar het volledige verzuimbeleid over: vanaf dag 1 van de ziekte wordt de afwezige medewerker actief opgevolgd en wordt de terugkeer naar de werkplek gestimuleerd en voorbereid. Bij een langdurige of complexe afwezigheid faciliteert Activar de gesprekken tussen werknemer en werkgever, worden maatregelen voorgesteld om de terugkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen en wordt indien nodig een re-integratietraject opgestart. Over het volledige traject wordt nauwkeurig gerapporteerd, zodat de HR-verantwoordelijke voortdurend de stand van zaken kent.

Medewerkers kunnen dan weer hun verhaal kwijt bij een onafhankelijke partij en worden actief ondersteund om zonder problemen of snel hervallen terug aan de slag te kunnen. Regelmatig contact is een essentieel onderdeel van de relatie tussen Activar en de zieke medewerker.

Bovendien worden de verzuimcijfers van de klant zorgvuldig geanalyseerd. Indien een patroon wordt vastgesteld, stelt Activar mogelijke oplossingen voor. Zo zal bijvoorbeeld bij frequente klachten over rugpijn voorgesteld worden om rugschooltrajecten in te voeren.

Hoog absenteïsme en re-integratiewetgeving creëren nieuwe behoeften

Aan het roer van de organisatie staat Diane De Winter. Zij heeft meer dan 25 jaar HR-ervaring op haar CV staan, met onder meer functies bij Blokker, Syntra en Speed-colli, en herkent de behoeften waar bedrijven en HR-verantwoordelijken vandaag mee worstelen als geen ander: “Sinds eind december 2016 zijn organisaties verplicht om een re-integratieplan te voorzien voor langdurig afwezige medewerkers. Daarnaast zijn er heel wat andere wijzigingen, voorstellen en ideeën voorbijgekomen om zieke medewerkers sneller terug aan de slag te krijgen. Toch blijft het aantal langdurig zieken hoger dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat we terug naar de basis moeten om ziekteverzuim écht aan te pakken: voluit voor een constructieve aanpak kiezen waarin dialoog centraal staat. Bij onze eerste klanten merken we dat die aanpak werkt. We staan zieke medewerkers bij tijdens hun genezingsproces, versoepelen de terugkeer naar de werkplek, verminderen het aantal ziektedagen en nemen bedrijven een stuk werk uit handen. Aan het werk zijn is ten slotte de beste sociale zekerheid die er is”, zegt ze. Onder andere ziekenfonds Partena, stad Oudenaarde en HVAC-specialist Bondec doen al een beroep op Activar.

 

Meer weten over de activiteiten van Activar? Ga naar www.activar.be

Contacteer ons
Amal Maataoui Outsource Communications
Amal Maataoui Outsource Communications
Over Outsource Communications

Outsource Communications is een strategisch communicatieadviesbureau. Wij bouwen, versterken en beschermen de reputatie en de merken van onze klanten via interne en externe communicatieacties. Verbazingwekkend creatief, altijd effectief en 100% geëngageerd.

Outsource Communications
Steenweg op Brussel 213
1780 Wemmel
Belgium