Klimaatneutrale auto’s: synthetische brandstoffen maken van CO2 een grondstof

Klimaatneutrale auto’s: synthetische brandstoffen maken van CO2 een grondstof

Bosch-studie toont enorm potentieel

  • „Het realiseren van de klimaatdoelstellingen vraagt om meer dan alleen elektromobiliteit
  • Bosch CEO Denner: “Verbrandingsmotor kan klimaatneutrale aandrijving worden.”
  • Synthetische brandstoffen kunnen aan conventionele brandstoffen worden toegevoegd en op die manier een belangrijke rol spelen in het verminderen van de CO2-uitstoot van het bestaande wagenpark
  •  Toegepast in auto’s hebben synthetische brandstoffen het potentieel om tegen 2050 in Europa 2,8 Gigaton CO2 te bespare

Gerlingen, Duitsland– Tot voor kort was een klimaatneutrale verbrandingsmotor een droom. Maar dit kan nu snel werkelijkheid worden. Het geheim ligt in synthetische of klimaatneutrale brandstoffen, waarvoor in het productieproces CO2 nodig is. Op die manier worden broeikasgassen een grondstof, waaruit met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen benzine, diesel en gas geproduceerd worden.

“Synthetische brandstoffen maken benzine- een dieselaangedreven auto’s klimaatneutraal en leveren een belangrijke bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde,” zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH. Bosch-experten hebben de bijdrage berekend die alleen al door het Europese wagenpark geleverd kan worden: tegen 2050 kan het gebruik van synthetische brandstoffen als aanvulling op elektrificatie tot 2,8 Gigaton aan CO2 besparen. Dat is 2.800.000.000.000 kilogram[1] of drie keer de koolstofdioxide-uitstoot van Duitsland in 2016.

Roetarme verbranding vermindert de kosten van uitlaatgasbehandeling

Een kijkje buiten de grenzen van Europa laat zien hoe dringend het is om de uitstoot in het verkeer verder te verlagen. Als we de klimaatdoelstellingen van de Conferentie van Parijs willen halen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot van het verkeer de komende vier decennia met 50 procent worden verminderd, en in de geavanceerde economieën zelfs met 85 procent[2].

“Het halen van onze toekomstige klimaatdoelstellingen vereist naast elektromobiliteit ook andere intelligente oplossingen,” zegt Denner. Zelfs als op een dag alle auto’s elektrisch zouden rijden, zullen vliegtuigen, schepen en vrachtwagens nog in belangrijke mate op brandstof lopen. Klimaatneutrale verbrandingsmotoren op synthetische brandstof zijn een veelbelovende piste om te volgen, ook voor personenauto’s. Bovendien kunnen synthetische brandstoffen zo ontwikkeld worden dat ze zo goed als roetvrij verbranden. Op die manier kunnen ook de kosten van uitlaatgasbehandeling verminderd worden.

Een ander belangrijk voordeel is dat het bestaande netwerk van tankstations verder gebruikt kan worden. Hetzelfde geldt ook voor de bestaande expertise van de verbrandingsmotor. Zelfs al worden elektrische auto’s de komende jaren aanzienlijk goedkoper, dan nog is de ontwikkeling van deze synthetische brandstoffen de moeite waard. “Bosch heeft berekend dat – tot een kilometerstand van 160.000 kilometer – de ‘total cost of ownership (TCO)” van een hybride auto die op synthetische brandstof rijdt lager is dan die van een long-range elektrische auto, afhankelijk van het gebruikte type hernieuwbare energie.

Een nieuwe levenslange lease voor tankstations en oude voertuigen

Technisch gesproken is het nu al mogelijk om synthetische brandstoffen te produceren. Als de gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (en dus CO2-vrij) geproduceerd wordt, dan zijn die brandstoffen klimaatneutraal. Bovendien zijn ze ook zeer veelzijdig. De waterstof (H2) die in eerste instantie wordt geproduceerd, kan worden gebruikt om de brandstofcellen te voeden, terwijl de brandstof, na verdere verwerking, gebruikt kan worden in verbrandingsmotoren en vliegtuigturbines. Er lopen momenteel al proefprojecten voor de commercialisering van synthetische diesel, benzine en gas in Noorwegen en Duitsland. Omdat synthetische brandstoffen compatibel zijn met de bestaande infrastructuur en motorgeneraties, zou het bereiken van een hoge marktpenetratie minder tijd kosten dan de elektrificatie van het bestaande voertuigenpark. Ook voor de bestuurders van oudere voertuigen verandert er niets. Zelfs oldtimers kunnen op synthetische brandstof rijden, omdat dit qua chemische structuur en fundamentele eigenschappen nog steeds benzine is.

Q&A – Meer over synthetische brandstoffen

Wat moet er gebeuren vooraleer synthetische brandstoffen algemene ingang kunnen vinden?

Ondanks alles zijn nog aanzienlijke inspanningen nodig vooraleer synthetische brandstoffen breed vermarkt kunnen worden. De verwerkingsinfrastructuur is nog steeds erg duur en er zijn slechts een paar testfaciliteiten. Het Duitse Ministerie voor Economische Zaken en Energie ondersteunt synthetische brandstoffen als onderdeel van zijn initiatief “Alternatieve energieën in transport”. Het gebruik van deze brandstoffen zal uitbreiden naarmate de beschikbaarheid toeneemt en bijgevolg ook de prijzen van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen dalen.  

Hoe worden synthetische brandstoffen gemaakt?

Synthetische brandstoffen worden uitsluitend met behulp van hernieuwbare energie gemaakt. In een eerste fase wordt waterstof geproduceerd uit water. Vervolgens wordt hieraan koolstof toegevoegd om zo een vloeibare brandstof te produceren. Deze koolstof kan worden gerecycleerd uit industriële processen of met behulp van filters uit de lucht worden gehaald. De combinatie van CO2 en H2 vormt de synthetische brandstof. Dit kan benzine, diesel, gas of zelfs kerosine zijn.

Hoe duur zal de brandstof zijn?

Op dit moment is de productie van synthetische brandstoffen een complex en duur proces. Een verhoging van de productiecapaciteit en voordelige elektriciteitsprijzen kunnen synthetische brandstof aanzienlijk goedkoper maken. Huidige studies suggereren dat enkel de brandstof (exclusief accijnzen en andere taksen) op lange termijn tussen de 1,00 en 1,40 EUR per liter zou kunnen kosten.  

Wat is het verschil tussen synthetische brandstoffen en biobrandstoffen?

Synthetische brandstoffen betekenen geen keuze tussen brandstof en voedsel, zoals dat bij biobrandstoffen wel het geval is. Als hernieuwbare energie wordt gebruikt, kunnen synthetische brandstoffen geproduceerd worden zonder volumebeperking. Voor biobrandstoffen worden wel volumebeperkingen verwacht, omwille van bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van landbouwoppervlakte.

Meer informatie:

The Bosch innovations on show at the IAA 2017

ONTDEK BOSCH TIJDENS DE IAA 2017 in FRANKFURT: Bosch gelooft dat de mobiliteit van de toekomst ongevallenvrij, emissievrij en stressvrij is. Op technologisch gebied wil Bosch door middel van automatisering, elektrificatie en connectiviteit die toekomstvisie bereiken. Op de IAA 2017 zal Bosch de nieuwste oplossingen op elk van deze drie terreinen presenteren. Deze oplossingen maken autorijden veiliger en efiiciënter, en maken van auto’s een derde leefomgeving.

BOSCH PERSCONFERENTIE: Van 13u15 tot 13u40 op dinsdag 12 september 2017 met CEO Volkmar Denner van Robert Bosch GmbH en Dr. Rolf Bulander, voorzitter van de Mobility Solutions business sector, op de Bosch-stand A03 in Hall 8.

Volg Bosch tijdens IAA 2017 op www.bosch-iaa.de en op Twitter: #BoschIAA

-------

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 390.000 medewerkers (situatie op 31 december 2016). Het bedrijf realiseerde in 2016 een omzet van 73,1 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van Bosch Group bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiast maken. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven".
De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 120 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch 59.000 werknemers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van Bosch Group. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be,www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium

---------

[1] Roadmap zum defossilisierten Antrieb; Dipl.-Ing. Ulrich Schulmeister, Dipl.-Ing. Steffen Eppler: VDA – Technischer Kongress 2017

 

[2] https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en

 

Contacteer ons
Leen Van Parys Outsource Communications
Peter De Troch Director Corporate Communications and Business Development, Robert Bosch Benelux
Leen Van Parys Outsource Communications
Peter De Troch Director Corporate Communications and Business Development, Robert Bosch Benelux
Over Outsource Communications

Outsource Communications is een strategisch communicatieadviesbureau. Wij bouwen, versterken en beschermen de reputatie en de merken van onze klanten via interne en externe communicatieacties. Verbazingwekkend creatief, altijd effectief en 100% geëngageerd.

Outsource Communications
Steenweg op Brussel 213
1780 Wemmel
Belgium