Goed begin van het jaar voor Bosch: omzet stijgt voor alle bedrijfssectoren en regio’s

Goed begin van het jaar voor Bosch: omzet stijgt voor alle bedrijfssectoren en regio’s

Een nieuwe visie op mobiliteit, innovatie in technologie

Donderdag 4 mei 2017

  • Omzetstijging eerste kwartaal 2017: 12 procent 
  • Beoogde omzetgroei 2017: 3 tot 5 procent 
  • Omzet 2016: 73,1 miljard euro 
  • EBIT 2016: 4,3 miljard euro 
  • Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling: 7,0 miljard euro 
  • Bosch-CEO Denner: “Bosch bouwt aan de wereld van morgen.”

Stuttgart/Renningen – Het nieuwe boekjaar is goed begonnen voor de Bosch Groep. De omzet van het technologie- en dienstenbedrijf nam het eerste kwartaal toe met ongeveer 12 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 11 procent). Alle bedrijfssectoren en regio’s lieten tijdens de eerste 3 maanden van 2017 groei zien. Ondanks de wankele economische vooruitzichten en de onzekere geopolitieke situatie hoopt Bosch dit jaar een omzetgroei van 3 tot 5 procent te realiseren. Het operationele resultaat moet stijgen, ondanks forse investeringen in de toekomst. “Dankzij het succes dat we vandaag boeken, kunnen we bouwen aan de wereld van morgen”, zei Dr. Volkmar Denner, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch, naar aanleiding van de persconferentie voor de bekendmaking van de bedrijfsresultaten, op de onderzoekscampus in Renningen. “Bestaande activiteiten verder ontwikkelen, nieuwe domeinen verkennen, en de toon zetten op het gebied van technologie - daaruit bestaat onze transformatiestrategie.” De focus ligt daarbij op veranderingen met betrekking tot mobiliteit, en connectiviteit via het Internet der Dingen (IoT). “Als innovatieleider kunnen we het transformatieproces vormgeven en bevorderen”, aldus Denner. 

Boekjaar 2016: forse investeringen in de toekomst
In 2016 bedroeg de omzet van de Bosch Groep 73,1 miljard euro. Dat komt overeen met een stijging van 3,6 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 5,5 procent). De resultaten werden het afgelopen jaar negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten van ongeveer 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat voor aftrek van interesten en belastingen (EBIT) kwam uit op 4,3 miljard euro, het operationele rendement bedroeg 5,8 procent. Uit de resultatenontwikkeling van 2016 blijkt dat Bosch sterk investeert in de toekomst. In 2016 werden de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met bijna tien procent verhoogd, tot zo’n 7 miljard euro. “Bosch moet fors investeren om de transformatie te realiseren en tegelijk een hoge rentabiliteit garanderen”, verklaarde Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Financieel Directeur en Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch. De EBIT was in 2016 lager door negatieve buitengewone effecten, en bedroeg 3,3 miljard euro.

Een nieuwe visie op mobiliteit: geen uitstoot, geen stress, geen ongevallen
De mobiliteitssector staat voor ingrijpende veranderingen. “Bosch effent het pad voor een nieuwe vorm van mobiliteit die emissievrij, stressvrij en ongevalvrij is. Het draait niet alleen meer om het maken van betere auto’s. We moeten een nieuwe visie op mobiliteit uitdenken”, zei Denner. Industriële, politieke en maatschappelijke actoren moeten er samen voor zorgen dat de luchtkwaliteit in steden – waar tegen 2050 ongeveer 70 procent van de wereldbevolking zal wonen – verbetert, zo stelde hij. Met het oog op de huidige discussie rond het dieselverbod benadrukte de Bosch-topman daarbij dat doelstellingen en maatregelen voor een betere luchtkwaliteit technologieneutraal moeten zijn. “De creativiteit van onze ingenieurs mag niet worden beperkt tot de toepassing van één bepaalde technologie”, aldus Denner. Volgens hem schuilen er aanzienlijke mogelijkheden in een verdere optimalisering van de verbrandingsmotor. De RDE-testmethode (Real Driving Emissions) die in de herfst van 2017 wordt ingevoerd, zal bijdragen tot de verdere vermindering van de stikstofoxide-emissie van voertuigen. Op dit moment werkt Bosch aan een 300-tal RDE-ontwikkelingsprojecten. Voor wagens met benzinemotor is het bedrijf al langer voorstander van het algemene gebruik van deeltjesfilters. Ook geconnecteerde mobiliteit kan een verbetering van de luchtkwaliteit in de hand werken. Voor Stuttgart en omgeving heeft Bosch een hulpsysteem voor intermodaal verkeer gecreëerd. En, in 2018 gaat de door het bedrijf ontwikkelde oplossing Community-based Parking in serieproductie.

Elektrificatie van mobiliteit: een combinatie van elektriciteit en brandstof
Bosch zet bovendien alles op alles om de overstap naar elektrisch rijden te bespoedigen. Een nieuwe divisie voor elektromobiliteit zal zich op alle activiteiten rond dit thema gaan richten. Naast de miljardeninvesteringen in de verdere ontwikkeling van verbrandingsmotoren spendeert de Groep jaarlijks zo’n 400 miljoen euro aan oplossingen voor elektromobiliteit. De nadruk ligt hier op de batterij, om aldus nieuwe technologieën voor batterijen te ontwikkelen. Tot nog toe werden meer dan 30 productieprojecten op het vlak van elektromobiliteit gerealiseerd. In 2016 kwamen daar alleen al in China – de grootste markt voor elektrische voertuigen – 11 projecten bij. Vanaf 2018 worden alle activiteiten rond aandrijftechnologieën samengevoegd in de nieuwe divisie Powertrain Solutions, die 88.000 medewerkers zal tellen. “Of het nu gaat om elektro- of benzinemotoren, Bosch geeft aandrijfsystemen ook in de toekomst nieuwe impulsen. Voor onze klanten zijn we dé ontwikkelings- en technologiepartner bij uitstek, en dat willen we ook blijven”, aldus Denner.

Automatisering op het gebied van mobiliteit: bedrijfssuccessen
Bosch boekt ook technische en commerciële successen in de automatisering van voertuigen. Ook inzake rijhulpsystemen ging het Bosch in 2016 voor de wind: voor het eerst bracht die technologie de Groep ruim een miljard euro op, en werd voor 3,5 miljard euro aan orders binnengehaald. Met betrekking tot rijhulpsystemen streeft Bosch in 2017 duidelijk een snellere groei na dan de markt (waarvoor een groei van 30 procent wordt voorspeld). Intussen stelt het bedrijf ongeveer 3.000 ingenieurs te werk die zich concentreren op voertuigautomatisering, 500 meer dan vorig jaar. Samen met Daimler zet Bosch de toon voor volautomatische rijden en zonder bestuurder in stedelijke gebieden. Tegen het begin van het volgende decennium zullen voertuigen in steden volledig autonoom rijden. De AI-autocomputer, een voertuigcomputer met artificiële intelligentie – het 'brein‘ van zelfrijdende wagens – speelt daarbij een sleutelrol. Daarnaast zal Bosch nog dit decennium met behulp van radarsignalen een uiterst nauwkeurige digitale kaart ontwikkelen, een belangrijke voorwaarde voor geautomatiseerd rijden. De organisatie slaat bovendien de handen in elkaar met Vodafone, Deutsche Telekom, Huawei en Nokia om te werken aan de infrastructuur voor geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteit – onder meer door het testen van een betrouwbare voertuig-tot-voertuigcommunicatie via de mobiele telefoon.

Geconnecteerde mobiliteit: een persoonlijke assistent op wielen
Het komende jaar al wordt de Bosch Automotive Cloud Suite gelanceerd, een nieuw platform voor mobiliteitsdiensten, zoals een waarschuwingstool voor spookrijden, voorspellingssystemen, geconnecteerde parkeerhulpsystemen en persoonlijke rijhulpsystemen. “De Bosch Automotive Cloud Suite is het technologische hart voor diensten met betrekking tot geconnecteerde voertuigen. Via het platform zijn bestuurders, voertuigen, fabrikanten en andere aanbieders van mobiliteitsdiensten met elkaar verbonden”, lichtte Denner toe. De Bosch Automotive Cloud Suite combineert de knowhow van het bedrijf op het gebied van motorvoertuigen en IT. Volgens de specialisten van PwC zal de globale markt voor geconnecteerde mobiliteit tegen 2020 jaarlijks met bijna 25 procent groeien. Volgens schattingen van Gartner zullen tegen dat jaar wereldwijd 250 miljoen geconnecteerde voertuigen rondrijden.

Een nieuwe vorm van technologie: intelligent en emotief
Volgens Bosch zal het mondiale marktvolume voor het Internet der Dingen jaarlijks zo’n 35 procent toenemen, en tegen 2020 ongeveer 250 miljard Amerikaanse dollar waard zijn. In 2016 verkocht het bedrijf al 27 miljoen geconnecteerde producten, en tegen 2020 zullen alle nieuwe elektronische Bosch-toestellen connecteerbaar zijn. Bij elk product zullen in de toekomst ook extra diensten worden aangeboden. De sleutel tot al deze ontwikkelingen is artificiële intelligentie (AI). Hierdoor zullen binnen tien jaar vrijwel alle producten van het merk worden ontwikkeld, vervaardigd of uitgerust met artificiële intelligentie. De Bosch Groep investeert de komende 5 jaar 300 miljoen euro in het eigen Bosch Center for Artificial Intelligence. In Baden-Württemberg wordt op dit moment – met ondersteuning van Bosch – Cyber Valley gebouwd. Het centrum, een samenwerkingsverband tussen politieke, economische en wetenschappelijke spelers, moet het onderzoek naar artificiële intelligentie stimuleren. Samen met de Universiteit van Amsterdam leidt Bosch het Delta Lab, een onderzoekslaboratorium voor Deep Learning. Bosch-CEO Denner: “Met behulp van artificiële intelligentie wordt een persoonlijke en emotionele invulling gegeven aan connectiviteit. Digitale assistenten worden steeds slimmer en ontlasten gebruikers van alledaagse taken.” Tot het begin van het volgende decennium zal het aantal gebruikers van digitale assistenten verdrievoudigen tot ruim 1,5 miljard (voorspelling Tractica).

De resultaten voor 2016 per regio
In Europa realiseerde de Bosch Groep in 2016 een omzet van 38,6 miljard euro. In vergelijking met het vorige boekjaar steeg de winst met 3,4 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 4,8 procent). In 2016 waren de wisselkoerseffecten ongewoon groot, onder andere door de devaluatie van de Britse pond. Na de uitstekende resultaten van het voorgaande jaar zag het bedrijf in 2016 de omzet in Noord-Amerika met 2,2 procent dalen (na aanpassing van wisselkoerseffecten: -1,8 procent) tot 12,3 miljard euro. In Zuid-Amerika wist Bosch de omzet te verhogen met 2,4 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten). In nominale termen daalde de omzet met 5,0 procent tot 1,4 miljard euro. In de regio Azië-Pacific noteerde het bedrijf in 2016 een duidelijke omzetgroei van 8,3 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 12 procent). De omzet bedroeg er 20,8 miljard euro. Ondertussen boekt het bedrijf bijna 30 procent van zijn omzet in de regio Azië-Pacific.

De resultaten voor 2016 per bedrijfssector
Van de vier bedrijfssectoren noteerde Mobility Solutions in 2016 de sterkste groei. De omzet steeg met 5,5 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 6,9 procent) tot 43,9 miljard euro.  Het operationele rendement van de afdeling omvatte 6 procent van de omzet. De bedrijfssector Industrial Technology, en vooral de divisie Drive and Control Technology, werden ook in 2016 geconfronteerd met een moeilijke marktsituatie. De omzet daalde met 5,2 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 4,2 procent) tot 6,3 miljard euro. Gecorrigeerd door consolidatie-effecten na de verkoop van de activiteiten met betrekking tot aandrijfsystemen kwam de omzetdaling uit op slechts 1,5 procent. De bedrijfssector noteerde opnieuw positieve cijfers, en dat was zeer bevredigend. De negatieve wisselkoerseffecten hadden een grote impact op de omzet van de bedrijfssector Consumer Goods. Na aanpassing van wisselkoerseffecten ging de omzet met 5,7 procent de hoogte in. Nominaal steeg de omzet met 2,6 procent tot 17,6 miljard euro. Het rendement van de bedrijfssector ging met 1 procent omhoog, en bedroeg 8,2 procent. De bedrijfssector Energy and Building Technology realiseerde in 2016 een omzet van 5,2 miljard euro. Ook hier beïnvloedden wisselkoerseffecten het resultaat. Nominaal zag de bedrijfssector de omzet stijgen met 1,7 procent (na aanpassing van wisselkoerseffecten: 4,5 procent). Het rendement kwam in 2016 uit op 4,3 procent.

Medewerkers: grote behoefte aan IT- en softwarespecialisten
Op 31 december 2016 telde de Bosch Groep wereldwijd ongeveer 390.000 medewerkers. Het afgelopen jaar werden 14.500 werknemers aangeworven. Regionaal bleef de personeelsstructuur grotendeels ongewijzigd. In Duitsland werden 2.000 nieuwe medewerkers in dienst genomen. In totaal werken daar nu 134.000 mensen voor de organisatie. Daarnaast werd het personeelsbestand vooral uitgebreid in Azië en Noord-Amerika. Bosch is momenteel op zoek naar heel wat vakmensen en leidinggevende krachten, met name experts op het gebied van software en IT. Op dit moment telt het bedrijf ruim 20.000 softwareontwikkelaars. Zo’n 4.000 van deze specialisten focussen zich uitsluitend op het Internet der Dingen.

 

 

---

 

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 390.000 medewerkers (situatie op 31 december 2016). Het bedrijf realiseerde in 2016 een omzet van 73,1 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van Bosch Group bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiast maken. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven".
De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 120 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch 59.000 werknemers te werk in onderzoek en ontwikkeling.


De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van Bosch Group. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be,www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium