Bosch realiseert duidelijke omzet- en winststijging

Bosch realiseert duidelijke omzet- en winststijging

Succesvol boekjaar 2017

Dinsdag 30 januari 2018

  • Omzet stijgt naar ongeveer 78 miljard euro
  • Bedrijfsresultaat stijgt naar 5,3 miljard euro
  • Bedrijfssector Mobility Solutions groeit sneller dan automobielproductie
  • 500 medewerkers in nieuwe business unit voor Industrie 4.0
  • Tal van oplossingen voor slimme landbouw en slimme steden
  • Bosch-CEO Denner: “We hebben de mogelijkheden van connectiviteit vroeg ingezien en boeken daarmee vandaag zakelijk succes.”
Stuttgart / Ludwigsburg – In 2017 nam de omzet van Bosch toe met 6,7 procent – een sterk resultaat. Volgens de voorlopige cijfers zou het technologie- en dienstenbedrijf het voorbije jaar een omzet van ongeveer 78 miljard euro hebben gerealiseerd. Als rekening wordt gehouden met wisselkoerscorrecties betekent dit een stijging van de opbrengsten met 8,3 procent. De negatieve impact van de wisselkoerseffecten op de verkoopcijfers bedroeg zowat 1,2 miljard euro. “We hebben onze groeiprognoses overtroffen en de rentabiliteit verder verbeterd. In 2017 hebben we de hoogste omzet in de geschiedenis van onze onderneming gehaald”, zo vertelde dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, tijdens de voorstelling van de voorlopige cijfers in Ludwigsburg, Duitsland. Volgens Denner blijft het bedrijf dankzij zijn innovatiekracht en op connectiviteit gerichte strategie op groeikoers. “We hebben de mogelijkheden van connectiviteit al vroeg ingezien. Vandaag boeken we daarmee zakelijk succes”, aldus Denner. De operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) zijn in 2017 met 18 procent gestegen tot ongeveer 5,3 miljard euro. Het operationele EBIT-rendement bedraagt 6,8 procent. “Met het succes in zijn corebusiness financiert Bosch zijn inspanningen om de belangrijkste aanbieder in het Internet der Dingen (Internet of Things, IoT) en van mobiliteitsoplossingen te worden”, aldus prof. dr. Stefan Asenkerschbaumer, CFO en waarnemend voorzitter van de raad van bestuur. Voor de volgende jaren ziet het bedrijf heel wat kansen op het vlak van connectiviteit in andere domeinen, zoals fabrieken, gebouwen en steden, alsook in de veranderende mobiliteit. Denner benadrukte bovendien het belang van een evolutie in de bedrijfscultuur naar een digitale transformatie.

Nieuw: business unit voor Industrie 4.0
Connectiviteit en digitalisering zijn volgens Denner niet meer weg te denken uit de dagelijkse activiteiten bij Bosch. “Wij zien die verandering als een kans om niet alleen uitmuntende prestaties te beloven, maar ze ook waar te maken –zowel op technologisch als op zakelijk vlak.” Bosch ziet een enorm omzetpotentieel in de geconnecteerde industrie: Industrie 4.0. Begin dit jaar zijn 500 medewerkers aan de slag gegaan bij de nieuwe business unit Bosch Connected Industry. Daarin bundelt Bosch zijn activiteiten en knowhow met betrekking tot Industrie 4.0, in het bijzonder in de domeinen software en services. In de toekomst zal Bosch zijn expertise in de implementatie van Industrie 4.0 ook aan derden aanbieden in de vorm van advies. Tussen nu en 2020 streeft het bedrijf met Industrie 4.0 naar een bijkomende omzet van meer dan 1 miljard euro. De ingang bij kaartenaanbieder HERE heeft voor Bosch nog meer mogelijkheden geopend voor projecten rond Industrie 4.0.

Connectiviteit gaat over fundamentele uitdagingen
Denner benadrukte het belang van connectiviteit via het Internet of Things: “Deze planeet kan de miljarden mensen alleen nog een leefbare thuis bieden als we erin slagen slimme antwoorden te vinden op dringende vragen.” In een 170-tal Internet of Things-projecten houdt Bosch zich bezig met fundamentele uitdagingen als bevolkingsgroei, verstedelijking, luchtkwaliteit en klimaatverandering. “Via het Internet der Dingen connecteren wij de echte wereld met het oog op meer levenskwaliteit voor de mensen”, aldus de Bosch-CEO. Zo stelde het bedrijf in 2017 bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor 'smart farming' voor. Die geconnecteerde landbouw moet helpen om in het jaar 2025 acht miljard mensen te voeden. Sensoren gebaseerde oplossingen en artificiële intelligentie worden ingezet bij de teelt van asperges, aardbeien, tomaten en druiven. Ook bij de oester- en veeteelt zorgt Bosch-technologie voor meer efficiëntie en duurzaamheid. Verwacht wordt dat de markt voor digitale landbouw tegen 2020 met meer dan 70 procent zal groeien.

Slimme woningen en slimme steden: leefruimte voor miljarden mensen
Als antwoord op het stijgend aantal mobiliteits- en Internet of Things-toepassingen voor halfgeleiders opent Bosch een chipfabriek in Dresden. Tussen nu en 2021 investeert het bedrijf meer dan een miljard euro in deze nieuwe productievestiging. De chips zijn onder meer bedoeld voor gebruik in slimme woningen. Voor de intelligente keuken biedt Bosch behalve geconnecteerde huishoudtoestellen binnenkort ook een toenemend aantal digitale diensten. Het bedrijf integreert de app van de start-up Kitchen Stories, die in 12 talen beschikbaar is, in zijn Home Connect-ecosysteem. De app, die al meer dan 15 miljoen keer gedownload werd, bevat ruim 1.000 recepten en laat via foto’s en filmpjes zien hoe de gerechten bereid worden. Op CES in Las Vegas stelde Bosch begin dit jaar zijn omvangrijke portfolio in verband met  het connecteren van volledige steden voor. Daartoe behoort ook het mobiele luchtlaboratorium Climo, dat gegevens over de luchtkwaliteit in steden in realtime ter beschikking stelt. In 2025 zullen wereldwijd 80 metropolen slimme steden zijn, en nu al volgt Bosch in dat verband 14 belangrijke projecten op. De smart city-markt zal tegen 2020 groeien tot 700 miljard euro.

Stedelijk mobiliteit: emissievrij, stressvrij en ongevalvrij
De toenemende verstedelijking brengt heel wat problemen met zich mee. Zo zal het stedelijke verkeer tussen nu en 2050 met 30 procent stijgen. “Wij willen een emissievrije, ongevalvrije en stressvrije stedelijke mobiliteit mogelijk maken door het verkeer te automatiseren, te elektrificeren en te connecteren”, zei Denner. Vanaf deze zomer biedt het sharingplatform COUP zijn e-scooters ook aan in Madrid. Ook de automatisering zal bijdragen tot de ontlasting van het stedelijke verkeer. Tegen het volgende decennium zal Bosch samen met Daimler, volledig geautomatiseerd rijden zonder chauffeur in een stedelijke omgeving, mogelijk maken. Al in 2018 worden hiervoor de eerste testwagens de baan op gestuurd. Maar een eerste mijlpaal op weg naar geautomatiseerd rijden behaalden Bosch en Daimler al in 2017: in de parkeergarage van het Mercedes Benz-museum in Stuttgart realiseerden de twee bedrijven ’s werelds eerste oplossing voor geautomatiseerd inparkeren (Automated Valet Parking).

Aandrijving van de toekomst: sterkere samenwerking voor brandstofcellen
Wat elektrificeren betreft, heeft Bosch in 2017 in belangrijke mate de koers bepaald: dit jaar al begint de productie van een nieuw ontwikkelde 48-voltbatterij  voor hybride voertuigen die gemakkelijk in nieuwe modellen kan worden ingebouwd. Zo hoeven gevestigde autobouwers en start-ups niet meer te wachten op lange en dure ontwikkelingen. Vanaf 2019 verhoogt de nieuwe elektrische asaandrijving (e-Axle) van Bosch het bereik van elektrische wagens. “Wij zetten zwaar in op elektrische mobiliteit. In 2017 hebben we tal van opdrachten binnengehaald, soms voor een miljardenbedrag”, vertelde Denner. Samen met de Amerikaanse start-up Nikola Motor Company werkt Bosch aan de ontwikkeling van een zware elektrische vrachtwagen met waterstofaandrijving. “Ten laatste vanaf 2030 zullen brandstofcellen een belangrijke rol spelen in de aandrijvingsmix. Wij versterken onze ontwikkelactiviteiten en breiden ons productportfolio stap voor stap uit.” In China, de grootste markt voor elektrische mobiliteit, werkt Bosch samen met Weichai, producent van motoren voor  zwaardere voertuigen, aan een door de overheid gefinancierd pilootproject voor de ontwikkeling van brandstofcellen voor trucks. Denner: “Van fiets tot vrachtwagen – op het gebied van elektrische mobiliteit biedt geen enkele automobieltoeleverancier zo’n veelzijdig en divers gamma als Bosch.”

Een technisch haalbare visie: de CO2-neutrale verbrandingsmotor   
Denner benadrukte het belang en het potentieel van de verbrandingsmotor. “Zonder diesel zullen we onze CO2-doelstellingen in Europa wellicht niet kunnen halen.” Hij refereerde aan het huidige debat rond het toegangsverbod voor dieselwagens in bepaalde steden, en wees erop dat de vereiste technologie voor efficiënte en zuinige dieselmotoren al beschikbaar is. Meer nog: “Onze testvoertuigen halen nu al de grenswaarden van 2020. Wij ontwikkelen en testen nu al systemen die zelfs merkbaar onder die grenswaarden blijven”, aldus Denner, die binnen de raad van bestuur van Bosch ook verantwoordelijk is voor onderzoek en geavanceerde ontwikkeling. De ingenieurs van Bosch hebben een ambitieuze doelstelling: een verbrandingsmotor ontwikkelen die alleen nog uitademt wat hij heeft ingeademd. De uitstoot van die motor mag, met uitzondering van CO2, niet meer te onderscheiden zijn van de omgevingslucht. Mits gebruik van e-brandstoffen zou een milieuvriendelijke, CO2-neutrale verbrandingsmotor haalbaar zijn.

Innovatiecultuur: motor van connectiviteit  
“Geen digitale transformatie zonder verandering in cultuur”, zo benadrukte Denner. “Wij denken op een nieuwe manier na over leiderschap en samenwerking, en versterken op die manier onze innovatiecultuur.” In diverse domeinen bouwt Bosch hiërarchieën en grenzen tussen afdelingen en functies af. Het bedrijf heeft al meer dan twee derde van de vele richtlijnen, die typisch zijn voor grote concerns, weggewerkt en individuele bonussen afgeschaft. Denner ziet in de innovatiecultuur van Bosch een duidelijk concurrentievoordeel: “Onze medewerkers zijn het gewend om voortdurend te streven naar verbetering, en daar vinden we baat bij.”

Evolutie in 2017 per bedrijfssector
Alle bedrijfssectoren hebben in 2017 bijgedragen tot de positieve zakelijke ontwikkeling. Bij Mobility Solutions steeg de omzet in 2017 volgens de voorlopige cijfers met 7,8 procent tot 47,4 miljard euro – drie keer meer dan de wereldwijde automobielproductie. Als rekening wordt gehouden met wisselkoerscorrecties bedroeg de groei 9,2 procent. Die groei is vooral te danken aan de grote vraag naar dieselinjectiesystemen (vooral bij commerciële voertuigen), benzine-injectiesystemen en infotainmentsystemen. Bij Consumer Goods zorgden BSH Hausgeräte GmbH en Bosch Power Tools voor een omzetstijging van 4,5 procent – de totale opbrengst uit de verkoop bedroeg bij die bedrijfssector zo’n 18,5 miljard euro. Wisselkoerscorrecties in aanmerking genomen steeg de omzet zelfs met 6,7 procent. Vooral dochterbedrijf BSH Hausgeräte – dat 50 jaar bestond in 2017 – deed het bijzonder goed. De bedrijfssector Industrial Technology kon een sterke groei van 7,7 procent voorleggen. De opbrengst steeg met 6,7 miljard euro. Rekening houdend met wisselkoerscorrecties komt dit overeen met een stijging van 8,5 procent, een groei die vooral te danken was aan de divisie Drive and Control Technology. De bedrijfssector Energy and Building Technology was goed voor een omzet van 5,4 miljard euro – een stijging van 3,1 procent, of 4,8 procent na wisselkoerscorrecties. De divisies Thermotechnology en Security Systems wisten in 2017 te overtuigen met geconnecteerde oplossingen voor verwarming en airconditioning, en met slimme technologie voor veiligheid en automatisering in gebouwen.

Evolutie in 2017 per regio
In Europa kende de Bosch-groep een zeer positieve zakelijke ontwikkeling. De omzet steeg met 5,5 procent – wisselkoerscorrecties in aanmerking genomen met 6,3 procent – en bedroeg 40,7 miljard euro. Dit was onder meer te danken aan een continue groei in West- en Midden-Europa. In Noord-Amerika boekte het technologie- en dienstenbedrijf als gevolg de conjunctuur een groei die vergelijkbaar was met het jaar daarvoor. De omzet bedroeg 12,1 miljard euro, een nominale daling met 2,3 procent. In Zuid-Amerika zette het herstel zich voort: de omzet steeg met 15 procent tot 1,6 miljard euro. Als rekening wordt gehouden met wisselkoerscorrecties komt dit neer op een stijging van 12 procent. In de regio Azië-Pacific en Afrika realiseerde Bosch een sterke omzetgroei tot 23,6 miljard euro. In vergelijking met het jaar ervoor betekent dit een stijging met 14 procent – na wisselkoerscorrecties 17 procent.

Personeelsgroei: meer dan 400.000 werknemers
Wereldwijd werden bij de Bosch-groep in 2017 een 11.200-tal nieuwe medewerkers in dienst genomen. Op 31 december 2017 stelde het bedrijf ongeveer 400.500 mensen tewerk. Globaal wierf Bosch duizenden software- en IT-specialisten aan. Vooral in de regio’s Azië-Pacific en Midden- en Oost-Europa werd extra personeel aangeworven. In Duitsland steeg het aantal werknemers met ongeveer 3.800.

Vooruitblik naar 2018: stijgende omzet en winst ondanks moeilijk economisch klimaat
Bosch verwacht voor de wereldeconomie in 2018 een matige groei van 2,5 procent. Algemeen ziet het technologie- en dienstenbedrijf een reeks conjuncturele risico’s als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, zoals de brexit-onderhandelingen, een moeilijk te voorspellen buitenlands beleid van de VS, of het conflict met Noord-Korea. Vooral in China gaat Bosch uit van een dalende conjunctuur. Ondanks het moeilijke economische klimaat mikt Bosch in 2018 op stijgende omzet- en winstcijfers, en wil het bedrijf doorgaan met zijn transformatie tot een toonaangevende Internet of Things-onderneming en aanbieder van mobiliteitsoplossingen.

---

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 400.500 medewerkers (situatie op 31 december 2017). Het bedrijf realiseerde in 2017 een omzet van 78 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiast maken. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 450 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 125 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch 62.500 werknemers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium, www.twitter.com/BoschBelgium, www.twitter.com/BoschNederland

Automated parking service
Business developments in 2017 by business sector
Digital transformation 2017
Facts 2017: growth through innovation
Highlights of the 2017 business year
Industry 4.0 - connected manufacturing