België blijft wereldwijd topland voor farmaceutisch onderzoek, productie en distributie

België blijft wereldwijd topland voor farmaceutisch onderzoek, productie en distributie

10 jaar overleg tussen de federale regering en de Health, Science & Technology Group

Dinsdag 19 december 2017 — Brussel — Vandaag hebben GSK, Janssen, Pfizer en UCB, de vier grootste farmaceutische investeerders van het land, verenigd in de Health, Science & Technology Group, de resultaten van tien jaar investeringen besproken met premier Charles Michel, de vice-premiers en de ministers van Volksgezondheid & Sociale Zaken, Financiën en Begroting.

De basis van dit overleg werd tien jaar geleden gelegd tijdens de regering Verhofstadt II, en voortgezet onder de volgende regeringen tot vandaag. Het werd ook in het regeringsprogramma opgenomen als het “Biopharma R&D-overlegplatform" tussen de regering, de vertegenwoordigers van de belangrijkste farmaceutische investeerders (HST) en pharma.be”. Doel van dat overleg was om de sterke Belgische positie op het vlak van farmaceutisch onderzoek en productie te kunnen vrijwaren en eventueel zelfs te versterken in een internationale concurrentiële omgeving. De Health, Science & Technology Group heeft ook op regionaal niveau en met de verschillende verantwoordelijke administraties programma’s opgezet met eenzelfde doel.

Sterke resultaten

Op tien jaar tijd werd door de vier bedrijven het volgende gerealiseerd:

  • Onderzoek & ontwikkeling - meer dan 20 miljard euro bestedingen, met een record van 2,9 miljard euro in 2016
  • Gebouwen en productie - meer dan 10 miljard euro investeringen, of gemiddeld 1 miljard euro per jaar
  • Tewerkstelling - meer dan 18.000 werknemers vandaag, waarvan 5.000 onderzoekers uit 80 landen
  • Export - meer dan 40 miljard euro op jaarbasis

Strategisch belang

Deze vier bedrijven vertegenwoordigen 40% van alle O&O-uitgaven in België, ongeacht de sector. Van de farmasector is dit meer dan 90% van alle O&O investeringen en meer dan 50% van de tewerkstelling. Deze vier bedrijven staan ook in voor ongeveer 11% van de Belgische export.

Vanwege het grote strategische belang van de farmaceutische sector voor de Belgische economie is het overleg tussen de regering en pharma.be verdergezet, wat tot de gewenste resultaten heeft geleid, terwijl in buurlanden de investeringen achteruit zijn gegaan.

Het belang van deze investeringen voor ons land is groot. Het geïnvesteerde geld gaat naar samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, kleine biotech-bedrijven, ziekenhuizen, onderaannemers gespecialiseerd in onderzoek en productie. Jaarlijks gaan honderden miljoenen naar duizenden toeleveringsbedrijven in de bouw, onderhoud, catering, veiligheid, enz. Deze massale investeringen pompen middelen in een sterk ontwikkeld ecosysteem van biomedische wetenschappen en gezondheidszorg.

Wereldwijde resultaten voor patiënten

Deze investeringen hebben niet alleen positieve effecten voor ons eigen land. Ze leveren ook resultaten op voor patiënten wereldwijd. De vier bedrijven zijn actief in de domeinen van vaccins en geneesmiddelen tegen infecties, kanker, hart- en vaatziekten, mentale gezondheid, inflammatoire aandoeningen. De voorbije jaren vonden grote doorbraken plaats in Belgische laboratoria zoals het eerste vaccin ooit tegen een parasiet (malariavaccin), de eerste nieuwe behandeling voor tuberculose in veertig jaar, een nieuwe behandeling voor epilepsie.

Overleg blijft nodig

De Health, Science & Technology Group beklemtoont dat België niet op zijn lauweren mag rusten. De internationale concurrentie om investeringen aan te trekken is enorm. Het is daarom belangrijk om het bestaand overleg te blijven behouden en om België verder te ontwikkelen als een echte “pharma valley”.

Dit zijn de belangrijkste uitdagingen:

  • Investeringen in fundamenteel onderzoek in de biomedische en farmaceutische wetenschappen
  • Het aanmoedigen van bedrijfsinvesteringen door een aantrekkelijk fiscaal beleid
  • België aantrekkelijk maken voor de toponderzoekers van de wereld en hun gezin
  • Snelle toegankelijkheid tot medische innovaties voor patiënten

Met de regering werd onder andere overeengekomen om een “observatorium” op te richten dat nagaat wat andere landen op deze domeinen doen en wat België kan doen om zijn toppositie te behouden.

Voor meer informatie :

GSK - Julien Brabants - 0496/59 03 18
Janssen - Luc Van Oevelen - 0476/95 50 11
Pfizer - Elisabeth Schraepen - 0498/49 46 05
UCB - Didier Malherbe - 0475/867991

Baptiste Gemis Outsource Communications