Adoptie virtualisatieoplossingen lijkt te stagneren in België

Adoptie virtualisatieoplossingen lijkt te stagneren in België

Zaventem - Ruim 70 procent van alle Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van servervirtualisatie. De meest gebruikte oplossing voor servervirtualisatie is VMware (78,4%). Daarna volgt Microsoft met 17 procent en Citrix met 4 procent. Dit blijkt uit een marktanalyse van database marketingorganisatie Computer Profile , waarbij ruim 4.000 IT-beslissers van organisaties met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd over de infrastructuur binnen hun organisatie.

Servervirtualisatie stabiel
De verschillen tussen de onderscheiden marktsegmenten zijn relatief beperkt. VMware lijkt haar sterkste positie te kennen binnen de overheidsinstellingen en de maakindustrie. Microsoft zit ook goed binnen bij de maakindustrie en de financiële dienstverlening.

Binnen de IT- en telecomsector wordt het meest gebruik gemaakt van software voor servervirtualisatie, namelijk bijna 8 op de 10 bedrijven. In de bouw ligt het gebruik het laagst, hier geeft nog geen twee derde van de locaties aan servervirtualisatie toe te passen.

Overall virtualisatie oplossingen
Over de algehele linie zien wij voor de virtualisatieoplossingen die wij vastleggen in onze database dat deze over de laatste jaren een afvlakkende lijn laten zien. Bijna een vijfde van de geïnterviewde locaties geeft aan gebruikt te maken van applicatie virtualisatieoplossingen. Maar dat is vrijwel hetzelfde percentage als het percentage dat we zagen in 2016 en in 2015. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van applicatie virtualisatieoplossingen als Citrix Xenapp en Microsoft App-V.

Ook voor desktopvirtualisatie zien we geen toename bij Belgische bedrijfsvestigingen. Het percentage bedrijfslocaties dat aangeeft dit toe te passen blijft rond de 4 procent liggen.

Waar wij de grootste aandelen in virtualisatie zien is binnen de servervirtualisatie. Ruim 70 procent geeft aan oplossingen te gebruiken zoals bijvoorbeeld VMware EXSX(I) of Microsoft Hyper-V.

-------

Over Computer Profile

Als zelfstandige database marketingorganisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste bedrijfslocaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

 

 

Contacteer ons
Ilse Derijck Communication Consultant, Outsource Communications
Ilse Derijck Communication Consultant, Outsource Communications
Over Outsource Communications

Outsource Communications is een strategisch communicatieadviesbureau. Wij bouwen, versterken en beschermen de reputatie en de merken van onze klanten via interne en externe communicatieacties. Verbazingwekkend creatief, altijd effectief en 100% geëngageerd.

Outsource Communications
Steenweg op Brussel 213
1780 Wemmel
Belgium